Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesince Verilen ve Kesinleşen Kararlar
UYARMA 
(MADDE 63)    
1-                  
                   

AYLIKTAN KESME 
(MADDE 64)
1-                  
                   

KINAMA 
(MADDE 65)    
1- 2-                
                   

KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA 
(MADDE 66)
1-                  
                   

DERECE YÜKSELMESİNİ DURDURMA
(MADDE 67)
1- 2-                
                   

YER DEĞİŞTİRME 
(MADDE 68)
1-                  
                   

MESLEKTEN ÇIKARMA 
(MADDE 69)
1-                  
                   

BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI 
(MADDE 70/1)
1-                  
                   

BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI
(MADDE 70/2)
1-                  
                   

CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞI 1- 2-                
                   

İŞLEMDEN KALDIRMA 
(MADDE 87)
1-                  
                   

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016