Kurul Müfettişliği Alımındaki Hizmet Süresi Değişikliğine İlişkin Duyuru

 

694 sayılı KHK’nın 160.maddesi ile bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle Kurul Müfettişliğine yapılacak atamalarda 6087 Sayılı Kanunun 15.maddesinde öngörülen 5 yıllık hizmet süresi “ 3 yıl olarak uygulanır” hükmü getirilmiştir. 

 

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı