Bölge Adliye Mahkemelerinin İş Bölümlerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

   

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN İŞ BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

    

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 7035 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesinin dördüncü fıkrasının, "Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir." hükmü uyarınca, hukuk ve ceza dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümünün belirlenmesi hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından görüşülerek 25/10/2018 tarihli ve 1666 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

Bu çerçevede; Erzurum, Gaziantep ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri iş bölümlerinde gerekli değişiklikler yapılmış olup, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Sakarya ve Samsun Bölge Adliye Mahkemelerinin iş bölümlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bölge adliye mahkemelerine ilişkin kararlar ekte yer almakta olup, yeni iş bölümü kararlarının meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

Adana Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Konya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016