Yargıtay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

 

 

Yargıtay Başkanlığının, iş yoğunluğu ve kadro durumu nedeniyle Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atama yapılması yönündeki talebi üzerine, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine aşağıda belirtilen ölçütler doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince atama yapılacaktır.

Bu bağlamda;

1- 2016 yılı Ocak ayından önce mesleğe başlayıp, fiilen en az bir yıl çalışanlardan talebi olanların, mazereti (eş, sağlık, vb.) bulunanlar öncelikli olmak üzere, kürsüdeki ihtiyaç ve önceki görev yerleri de dikkate alınarak değerlendirilmeye alınmasına,

2- 2016 ve 2017 yıllarında kura çekip talebi olanlardan sadece mazereti bulunanların isteklerinin dikkate alınmasına, diğer taleplerin değerlendirilmeye alınmamasına,

Karar verilmiş olup, bu çerçevede mazeret bildirenlerin mazeretlerine ilişkin görev belgesi, sağlık kurulu raporu gibi bilgi ve belgelerini atanma talep formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Bu kapsama giren meslektaşlarımızdan Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanmak isteyenlerin taleplerini ekte gösterilen yönteme uygun olarak 13/02/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Yöntemine uygun gönderilmeyen talepler dikkate alınmayacaktır. Bu şartları haiz olan meslektaşlarımızdan daha önce Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atama yönünde talep gönderenlerin bu taleplerini yenilemeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi.