Avukatlar Günü Kutlama Mesajı

 

İnsanlık tarihi kadar eski olan savunma hakkının bir temsilci aracılığı ile kullanılması avukatlık mesleğini yaratmıştır. Bağımsız savunmayı temsil eden avukat, halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı, adil yargılanma hakkının yaşama geçmesinin en önemli şartıdır. Adil yargılamanın ve yargısal güvenliğin bulunmadığı yer hukuk devleti olamaz. Yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamını temsil eden avukatlarımızın, "Avukatlar Gününü" kutlarız.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu