HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı "Hâl Kağıdı" Bilgilendirme Toplantısı

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 03/07/2017-04/07/2017 tarihlerinde kurulumuz toplantı salonunda Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Yunus Nadi KOLUKISA, Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk TELLİ, Başkan Yardımcısı Sayın Levent Barış TÜFENKÇİ moderatörlüğünde düzenlenen “ HÂL KAĞIDI ” bilgilendirme toplantısına İkinci Daire Başkanı Sayın Mehmet YILMAZ, İkinci Daire Üyeleri Sayın Cafer ERGEN, Sayın Alp ARSLAN, Birinci Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ,  Birinci Daire Üyeleri Sayın Hamit KOCABEY, Sayın Yaşar ŞİMŞEK, Sayın Mehmet Akif EKİNCİ, Sayın Hüseyin ŞAHİN, HSK Genel Sekreteri Sayın Fuzuli AYDOĞDU, HSK Başmüfettişleri ve Emekli Adalet Başmüfettişi Ferit YAMAN konuşmacı olarak katılmışlardır.