Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Başlatılması Bölgesel Hazırlık Toplantısı

Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Başlatılması Bölgesel Hazırlık Toplantısı

 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilen Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Başlatılması Bölgesel Hazırlık Toplantısına (Regional Preparatory Meeting for the Launch of a Global Judicial Integrity Network), Hakimler ve Savcılar Kurulunu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Hüseyin Cem Eren ile Halil Akkız katılmışlardır.

 

Toplantının ilk günündeki yargıda dürüstlük konusundaki bölgesel gelişmeler oturumunda, tetkik hâkimlerimiz tarafından “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi” hakkında bilgi verilmiştir.

 

İkinci günde katılımcıların üç ayrı gruba ayrılmaları ile gerçekleştirilen çalışmalar sonunda, Türkiye adına tetkik hâkimlerimiz birinci grup sözcülüğünü üstlenmişler ve üzerinde tartışılıp hemfikir olunan önerileri genel oturumda raporte etmişlerdir. Soru cevap bölümü ile Ağın oluşturulup, geliştirilmesi ve ileride atılacak adımlara yönelik somut tavsiyelerin ele alınmasının ardından toplantı sona ermiştir.

 

Ek: Toplantı Programı