Sıkça Sorulan Sorular >> Gizli Sicil Bürosu  

Gizli Sicil Dosyamda bulunan mal bildirimi, müfettiş hâl kâğıdı, terfi sicil fişi ile performans değerlendirme ve geliştirme formlarından birer suretin tarafıma gönderilmesini nasıl talep edebilirim?


Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi internet sitesinde bulunan (www.hsk.gov.tr) Bilgi Edinme bölümündeki uyarılar dikkate alınarak bilgi edinme başvurusu kapsamında talepte bulunabilirsiniz.


Mal bildiriminde nasıl bulunabilirim?


Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi internet sitesi (www.hsk.gov.tr) duyurular kısmında yer alan Genel Mal Bildirimine İlişkin Duyurusunda “Mal Bildiriminin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi Usûlü” linkindeki ( http://www.hsk.gov.tr/duyurular/2014/aralik/Mal-Bildirimlerinin-Duzenlenmesi-Gonderilmesi-Usulu.pdf ) yönerge izlenerek mal bildiriminde bulunabilirsiniz.


Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak göndermiş olduğum mal bildiriminin Genel Sekreterliğinize ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?


“Mal Bildiriminin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi Usûlü” linkindeki yönerge uyarınca sistem üzerinden gönderilen mal bildiriminin;

  1. Emlak ve Servet Bilgileri Bölümüne girişi yapıldıktan sonra “Eski Bildirimler” linkinden durumu kısmında “İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLDİ” ifadesi varsa işlemin başarıyla tamamlandığı anlaşılmaktadır.
  2. Emlak ve Servet Bilgileri Bölümüne girişi yapıldıktan sonra “Beyan Türü” linki altında yer alan durumu kısmında “İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLDİ” ifadesi varsa işlemin başarılı şekilde tamamlandığı anlaşılmaktadır.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden gönderilen mal bildiriminin Genel Sekreterliğinizce işleme alınarak kayıtlarınıza işlendiği hususunu nasıl öğrenebilirim?


Emlak ve Servet Bilgileri Bölümüne giriş yapıldıktan sonra “Eski Bildirimler” linkinden durumu kısmında “İLGİLİ BİRİM İŞLEME ALDI” ifadesi varsa mal bildiriminin büromuzca gerekli kontrollerinin yapıldığı ve sistemdeki dosyasına aktarıldığı anlaşılmalıdır. 


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016