Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
19.06.2022 Tarihli Adlî Yargı Kararnamesine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerinin Sonuçlarına Yönelik Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından 19.06.2022 tarihli Adli Yargı Kararnamesine ilişkin yeniden inceleme talepleri, 28.06.2022 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, ilgililer yeniden inceleme sonuçlarını aşağıda yer alan sorgulama ekranından öğrenebileceklerdir.

Kararname ile ataması yapılmayan ancak, yeniden inceleme talebinde bulunan meslektaşlarımızın yeniden inceleme hakları bulunmadığından, sorgulama ekranında kayıtları yer almamaktadır.

Yeniden inceleme talebi reddedilenlerden, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kuruluna itiraz talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, yeniden inceleme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde mutlaka UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle itiraz taleplerini göndermeleri gerekmektedir. 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.  

 

T.C. Kimlik No
Sicil No
Güvenlik Kodu

Sonuç

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.