HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2011 Yılı Adli ve İdari Yaz Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerine Dair Duyuru.

T.C
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

2011 YILI ADLİ VE İDARİ YAZ KARARNAMELERİNE İLİŞKİN

 YENİDEN İNCELEME TALEPLERİNE DAİR DUYURU

 

          Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin bazı yer adli ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yeniden incelenme taleplerine ilişkin sonuç listesi ekte yayınlanmıştır.

          Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK : Sonuç Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu webportal | © 2021