HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2021 Ağustos Dönemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru

2021 Yılı Ağustos Dönemi terfi incelemesi çalışmalarına ilişkin olarak;

 

Terfi incelemelerinin öngörülen takvime uygun sonuçlandırılabilmesi için, Genel Sekreterliğimizce merkez ve taşra teşkilatına gönderilen iş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formlarının en geç 09 Eylül 2021 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bu hususta gereken dikkat ve özenin gösterilmesi hususu meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.