Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2021 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Bölge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Duyuru
T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği
 
 
Sayı : 93586998/13081/36346                                                                                                                                                                                                                                                                                                    25/06/2021
Konu : 2021 Yılı Yıllık Ara Verme
 
 
………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
 
 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 61'inci maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 30/04/2021 tarihli ve 366 sayılı kararı ile belirlenen 2021 yılı yıllık ara verme döneminde idarî yargıda nöbetçi kalacak heyetlere ilişkin bazı yer idarî yargı hâkimlerinin değişiklik talepleri ile 2021 yılı idarî yargı kararnamesi ile yapılan atamalar nedeniyle nöbetçi kalacak heyetlerin gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek, 
Ekli listede isimleri belirtilenlerin 2021 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına 25/06/2021 tarih ve 502 sayı ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Nöbetçi kalacak heyetlerde yer almayanların; 
1) 20/07/2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,
2) Yıllık ara verme nedeniyle görevden ayrılanların UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2021 tarihi itibarıyla “Adli Tatil” satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı,
Hususlarında bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim. 
 
 
Reşat SAĞLIK                 
Hâkim                       
Genel Sekreter Yardımcısı      
 
 
 
 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.