Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
21. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları ile 13. Dönem İdari Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

21. DÖNEM ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCISI ADAYLARI İLE

13. DÖNEM İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

21. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları ile 13. Dönem İdari Yargı Hâkim Adaylarının mesleğe kabulleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olup, mesleğe kabullerinin yapılması halinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından kura kararnamesinde değerlendirilmek üzere, adayların varsa mazeretlerini, aşağıda bulunan link üzerinden T.C. kimlik numarası ile sicil numaralarını girerek 28 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Mazeretlerine dayanak belge (görev belgesi) göndermek isteyenlerin, taleplerini link üzerinden gönderdikten sonra, dayanak belgelerini ayrıca bir dilekçeyle Adalet Komisyonları veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Genel Sekreterliğimize (Kararname Bürosuna) göndermeleri ya da zemin katta bulunan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Gelen Evrak Bürosu'na ulaştırmaları veyahut 0312 222 71 45 numaralı telefona faks çekmeleri gerekmektedir.

İdari yargı hâkim adaylarından vergi mahkemesi üyeliği için vergi torbasında kuraya katılmak isteyenler ile Danıştay tetkik hâkimi olarak atanmak isteyenlerin de aşağıda bulunan link üzerinden T.C. kimlik numarası ile sicil numaralarını girerek 28 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar taleplerini göndermeleri gerekmektedir.

Adaylardan; eşi aynı dönem hâkim veya Cumhuriyet savcısı adayı olan ya da hâkim veya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapanların, bu durumlarını mazeret gerekçesinde belirtmeleri önem arz etmektedir.

8. Dönem Adli Yargı avukatlık mesleğinden geçen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına ilişkin ilan daha sonra yapılacaktır.

Saygıyla duyurulur.

 

 

Mazeret talebi göndermek için tıklayınız.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.