Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
25/12/2017 Tarihli Adli Yargı Kararnamesine Yönelik Yeniden İnceleme Taleplerine İlişkin Duyuru

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

25/12/2017 TARİHLİ ADLİ YARGI KARARNAMESİNE YÖNELİK YENİDEN İNCELEME TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından adli yargı kararnamesine ilişkin çalışmalar, 25 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış ve ilan edilmiştir.

 

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 05 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.