HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
4/1-c Sigortalılarının Borçlanma Tahsilatının Kurumlarca Kesenek Bilgi Sistemine İşlenmesine İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca borçlanma tahsilat bilgilerinin SGK Borçlanma 4/c Programının Tahsilat Alanına işlenmemiş olduğu tespit edilerek e devlet veri tabanında mail adresi ve telefon numarası bulunan sigortalılara bilgilendirme mesajı gönderilmiş ve ilgili Başkanlıkça ekte sunulan duyuru yapılmıştır.

Bu itibarla;

Tarafına mesaj gönderilen hâkim/savcıların borçlanma tahsilatının "Kesenek Bilgi Sistemi" programında "Borçlanma 4c Tahsilat" alanı açıldığından,söz konusu bölüme giriş yapılması için borçlanma yaptığı tarihteki görev yaptığı yer maaş mutemetliklerine başvurması,

Bundan sonra borçlanma yapacakların tahsilat bilgilerinin maaş mutemetliklerince Kesenek Bilgi Sisteminde yer alan borçlanma tahsilat ekranına bilgi girişinin yapılmasının yeterli olacağı banka dekontu ya da tahsilat belgesinin ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine gerek duyulmayacağı,

Saygıyla duyurulur.

 

 

Ek: SGK Duyurusu

 

İrtibat: (SGK)

Tel: 0 312 458 76 32

       0 312 458 76 33

       0 312 458 78 69

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.