Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit GÜL`ün 2018 - 2019 Adlî Yıl Açılışı Münasebetiyle Kamuoyuna Mesajı

Yargı mensupları ve adalet teşkilatımız için yeni bir çalışma dönemi başlıyor. 

Yargı mensuplarımız hiç bir zorluk karşısında yılmadan, hukukun ve vicdanın sesinden başka hiçbir harici etkiye aldırmadan bu yeni dönemde de bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarını özenle koruyarak çalışmaya devam edecektir.

Milletimizin bütün fertlerine ve adalet için kapısına gelen herkese ayrımsız hizmet eden yargı ve adalet teşkilatımızın, kendisine yönelik hukuk dışı saldırılara, baskı, tehdit veya şantaj girişimlerine, gücünü ve itibarını koruyarak cevap vereceğine inancımız tamdır.

Türk Yargısı, yargıyı Devlet iktidarını bir bütün olarak ele geçirmenin önemli araçlarından biri olarak gören bir ihanet şebekesinin kuşatmasını büyük ölçüde kırarak gücünü ve itibarını adeta yeniden inşa etmiştir.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının asli failleri hakkındaki yargılamalar önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yargı mensuplarımızın çalışma temposuna ve davaların seyrine bakarak bu yargılamaların yıl sonunda çok büyük ölçüde gündemimizden çıkacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, FETÖ silahlı terör örgütünün üye ve yöneticileri hakkındaki davalar da hızla devam etmektedir.

Bütün bu davaları mesai mefhumu gözetmeksizin sonuca ulaştıran,  kuyumcu titizliliği ile çalışarak haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan ayıran bütün yargı mensuplarımıza özellikle teşekkür etmek isterim.

Önüne gelen adli ve idari uyuşmazlıklara süratle ve adaletle yanıt veren bütün yargı mensuplarımızın mesaisi bizim için çok değerlidir. Onlar hukuk ve adalet ölçüleri içinde fedakarca çalışırken, biz de vatandaşımızın yargı ve adalet hizmetlerinden daha yüksek kalite ve standartlarda yararlanmasını sağlayacak reform politikaları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Hükümetimizin "100 Günlük Eylem Planı"ndaki kısa vadeli hedeflerin yanı sıra, yıl sonuna kadar, katılımcı bir anlayışla güncellemeyi planladığımız Stratejik Plan ve Yargı Reformu Strateji belgeleriyle orta ve uzun vadede hayata geçireceğimiz reform adımlarını ortaya koyacağız.

Bu vesileyle, 3 Eylül itibarıyla başlattığımız "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının önemine özellikle değinmek isterim. Hedefimiz, yargısal süreçlerin daha öngörülebilir, daha şeffaf ve kamuoyu denetimine açık hale gelmesidir.

Adalet hizmetlerinin merkezinde hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet personeli vardır. Hayata geçirilen bütün iyileştirmeler, gerçekleştirilen bütün yenilikler onların çaba ve çalışmasıyla "adalet"i ve "vatandaş memnuniyeti"ni sağlayacaktır.

Yargı mensuplarımızın, vicdanlardan başka hiç bir tartıda gerçek ağırlığını bulmayan adaleti ararken ve tesis etmeye çalışırken, toplumun adalet duygusunu, adalet beklentisini ve maşeri vicdanı da tatmin edecek biçimde hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerine inanıyorum.

Adaletin tesisi için fedakarca çalışan bütün hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve adalet personeline görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza ve bütün yargı çalışanlarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

 

Abdulhamit Gül

T.C. Adalet Bakanı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.