HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Adlî ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ
 


ADLÎ VE İDARİ YARGI

2018 YILI ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adlî ve idari yargı 2018 yılı ana kararnamelerinin 11 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edileceği daha önce duyurulmuş ise de; kararnamelere ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan söz konusu kararnamelerin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu webportal | © 2021