Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Belirlenen İhtisas Mahkemelerine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, adlî yargı ilk derece mahkemelerinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar 25.11.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Bu çerçevede;

  1. 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1227 sayılı ihtisas kararı,
  2. Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1228 sayılı ihtisas kararı, 
  3. Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1229 sayılı ihtisas kararı,
  4. 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1230 sayılı ihtisas kararı, 
  5. İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hâkimliklerinin belirlenmesine ilişkin 1231 sayılı ihtisas kararı, 
  6. Finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1232 sayılı ihtisas kararı, 
  7. 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1233 sayılı ihtisas kararı
  8. Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1234 sayılı ihtisas kararı
  9. Asliye ticaret mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1235 sayılı ihtisas kararı
  10. Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1236 sayılı ihtisas kararı,

Alınmış olup, anılan ihtisas kararları 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu ihtisas kararları 15.12.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.