HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Askerî Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Suçlara İlişkin İhtisas Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin, 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine dair 13.07.2021 tarihli ve 597 sayılı kararı ekte ilan edilmiş olup, mezkûr karar 29.07.2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

Ek- İhtisas Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.