Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Cezai Konularda Onarıcı Adaletin Rolü Konulu Uluslararası Konferans

Gürcistan Adalet Bakanlığı ve Gürcistan Başsavcılığı tarafından Avrupa Konseyi, UNICEF ve Avrupa Birliği’nin katkılarıyla organize edilen ‘Ceza Konularında Onarıcı Adaletin Rolü-Toplumsal İhtiyaç Odaklı Adalet Sistemine Doğru’ konulu uluslararası konferans 12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilmiştir.

Konferansa çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş tarafından katılım sağlanmış olup; Kurulumuz, Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Sayın Veli ÜNAL tarafından temsil edilmiştir.

Konferansta çocuk ceza kovuşturmasına alternatif mekanizmalar ve onarıcı adalet, bu alandaki iyi uygulama örnekleri, UNICEF’in bu konudaki gelişmelere yaklaşımı, yetişkinler için cezai kovuşturmaya alternatif mekanizmalar ve onarıcı adaletin geliştirilmesine yönelik perspektifler ve Gürcistan’ın bu konuda kaydettiği ilerlemeler, Avrupa Onarıcı Adalet Forumu'nun çalışmaları ve Venedik Bildirgesi'nin uygulanması, hâkim, savcı ve avukatların bu konulardaki rolleri konular ele alınmıştır. 

Konferansta Gürcistan Başsavcısı Sayın Irakli Shotadze başta olmak üzere UNICEF temsilcileri, çeşitli ülke ve kurum temsilcilerinden oluşan alanında uzman kişiler ile temaslar kurulmuş, özellikle çocukların soruşturma ve kovuşturma işlemleri hususunda ülkemiz uygulamalarında söz konu olabilecek gelişmeler ile ilgili istişarelerde bulunularak UNICEF temsilciliği ile bu konuda atılabilecek adımların değerlendirilmesi amacıyla temasların devamı planlanmıştır. Bunula birlikte,  ülkemiz yargı sistemi ile Kurulumuz yapısı ve işleyişi hakkında diğer katılımcılara bilgiler verilmiştir. 
 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.