Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Dr. Müjgan KARYAĞDIDr. Müjgan KARYAĞDI
Genel Sekreter Yardımcısı

Doğum Yeri ve Tarihi  :    Mardin, 1969

Eğitim Bilgileri  : 

Doktora; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yüksek Lisans; Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lisans; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Katıldığı Program ve Kurslar    :    Harvard Üniversitesi Extension School Psikoloji ve Hukuk

Jean Monnet Avrupa Sosyal Politika Modülü (ATAUM)

Yayımlanmış Çalışmalar :     

a) Kitaplar    :    
“İdari Yargılama Usulü”, ortak çalışma, Ankara, 2001

“Alternatif Uyuşmazlık Çözümü”, ortak çalışma, İstanbul, 2009

“Amerika Birleşik Devletlerinde Uygulanmakta Olan Arabuluculuğun Yasal Düzenlenmesi ve  Türk Hukuki ile Mukayesesi”, (Yrd. Doç. Dr. İbrahim Orgün'e Armağan, G.Ü. Hukuk Fakültesi  
Yayınları, özel basım), Ankara, 2008

b) Makaleler    :    İdari Yargılama ve Vergi Hukuku alanında çeşitli gazete ve hakemli dergilerde yayımlanmış müstakil ve ortak makaleler

c) Eğitici Olarak Katıldığı Eğitim Seminerleri 

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinde Eğitici (Disiplin Hukuku konusunda) 

Yabancı Dil  :    İngilizce
Görev Yaptığı Yerler  :    Danıştay Tetkik Hakimliği (18.06.1997-28.02.2014)
Medeni Durumu  :    Evli ve bir çocuk annesi


Telefon : 0 312 204 12 06 - E-Posta : mujgan.karyagdi@hsk.gov.tr

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.