HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20931&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=H%C3%82K%C4%B0MLER%20VE%20SAVCILAR

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.