Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği 12/07/2017 Tarihli ve 30122 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23743&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tefti%C5%9F%20kurulu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.