HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği 12/07/2017 Tarihli ve 30122 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23743&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tefti%C5%9F%20kurulu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.