HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesince Mesleğe Kabullerine Karar Verilen İdarî Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin Duyuru

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BİRİNCİ DAİRESİ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜÇÜNCÜ DAİRESİNCE MESLEĞE KABULLERİNE KARAR VERİLEN İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesince mesleğe kabullerine karar verilen Avukatlıktan geçiş 3. dönem ile mezun 12. dönem idarî yargı hâkim adaylarından, Danıştay Tetkik Hâkimliğine veya Vergi Mahkemesi Üyeliğine atanma talep edenlerin, (daha önce talepte bulunmayanların) ayrıca mazereti bulunanların dilekçelerini bugün (07/10/2016) mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi Kararname Bürosuna göndermeleri gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.