HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesince Mesleğe Kabullerine Karar Verilen İdari Yargı Hakim Adaylarına İlişkin Duyuru

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜÇÜNCÜ DAİRESİNCE MESLEĞE KABULLERİNE KARAR VERİLEN İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

 


      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesince mesleğe kabullerine karar verilen Avukatlıktan geçiş 2. dönem ile mezun 11. dönem idarî yargı hâkim adaylarından, Danıştay Tetkik Hâkimliğine veya Vergi Mahkemesi Üyeliğine atanma talep edenlerin, (daha önce talepte bulunmayanların) ayrıca mazereti bulunanların dilekçelerini 17/08/2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi Kararname Bürosuna göndermeleri gerekmektedir. 
      İlgililere duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.