HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerininin Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, bazı yer bölge idare mahkemesi üyeleri ile bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, takvimden 2 gün önce 29/07/2019 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini tebliğden itibaren 10 gün içinde EK-4’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın iseİtiraz Talebişeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKLERİ:

1-Bölge İdare Mahkemelerine İlişkin Karar

2-İdarî Yargı İlk Derece Mahkemelerine İlişkin Karar

3-Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.