HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Kurulumuz Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

 

Kurulumuz Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava, duyuruya ekli listede belirtilen günde, belirtilen sıra numarasına göre kimlik belgesi ibraz etmeleri suretiyle alınacaklardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurulumuz internet sitesinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Kurulumuz İnsan Kaynakları Bürosuna itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 3 gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilecektir.

İlanen duyurulur.

 

 

Sınav Tarihleri : 22 Mart 2018 Saat: 10:00

Sınav Yeri        : 1. Kat Genel Sekreterlik Toplantı Salonu

Sınav Şekli      : Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

 

 

EK: Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.