Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Meslekten Çıkarma Kararlarına İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 05/05/2017 Tarih ve 2017/682 Karar no.lu kararıyla 667 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 18/10/2016 tarih ve 6749 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddesinin 1'inci fıkraları uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı meslekten çıkarılmalarına karar verilen, ekli karar içeriğinde adı geçen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının yeniden inceleme dilekçeleri ile dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından 19/07/2017 tarihinden başlayarak 28/07/2017 sona erdirilen toplantıda incelenerek kesin karara bağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


Ek1:Karar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.