Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Müstemir Yetki Taleplerinin Alınmasına İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından ilan edilen kararnameler sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak;

a- Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hâkimlerden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenlerin 04 Temmuz 2024 tarihinden 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar,

b- İdari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görev yapan başkan ve üyelerden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenlerin 04 Temmuz 2024 tarihinden 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar,

Taleplerini ekte gösterilen yönteme uygun olarak, mutlaka UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

c-Meslektaşlarımızdan doğum izni veya ücretsiz izin durumu olanlar bakımından;

1-Doğum izninde olanlar veya doğum iznine ayrılacakların mutlaka (yetki değişikliği talep edilmese dahi “Mevcut yetkinin devamı” talep türünü seçip) müstemir yetki talep formu göndererek bu durumları ile muhtemel başlama tarihlerini formun açıklama kısmında belirtmeleri,

2-Doğum veya başka bir nedenle muhtemel ücretsiz izin kullanma durumu söz konusu olanların, ücretsiz izin kullanıp kullanmayacaklarını, ücretsiz izin kullanmayı düşünenlerin kullanacakları muhtemel izin sürelerini ve başlama tarihlerini; ayrıca halen ücretsiz izin kullanmakta olduğu halde ücretsiz iznini sonlandırarak başlayacakların ise muhtemel başlama tarihlerini mutlaka müstemir yetki talep formunun açıklama kısmında belirtmeleri gerekmektedir.

Fiziki olarak veya belirtilen tarihlerden sonra gönderilecek müstemir yetkiye ilişkin talepler dikkate alınamayacaktır.

UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranından talepte bulunurken meslektaşlarımızın, talep türünü doğru olarak seçmeleri (örneğin “Atama sonrası talep”, Müstemir yetkinin kaldırılması talebi”, “Mevcut yetkinin devamı talebi”, “Müstemir yetkiye ilaveten talep” vb.) yapılacak çalışmada önem arz etmekte olup, mağduriyet yaşanmaması için talep türü seçimi yapılırken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın UYAP üzerinden gönderdikleri talepleri, Müstemir Yetki Bürosuna ulaştıktan sonra, müstemir yetki talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) formda belirttikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Eki      :

Müstemir Yetki Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.