Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Yargının Etkinliği
FALİYETLERİMİZAMAÇLARIMIZ
 • Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanılarak adil yargılanma hakkını güçlendirmek, 
   
 • Uzun süren davalar ve soruşturmalara ilişkin süreçlerin erken aşamada tespitini sağlamak, sürünceme oluşmasını önleyebilmek, 
   
 • Hedef süre uygulamalarını desteklemek, 
   
 • Olumlu performansların teşvik edilmesini sağlamak, 
   
 • Olağandışı iş yükü birikimlerinin çözümü açısından uygulamalar geliştirmek, 
   
 • Bu suretle yargının etkinliğinin arttırılarak yargıya duyulan güveni güçlendirmek ve yargısal kaliteyi yükseltmek amaçlanmaktadır.

GENEL YARGISAL ETKİNLİK İZLEME – DEĞERLENDİRME

CEPEJ raporları gözetilerek, Türk Yargı Sisteminin genel performansına ilişkin olarak hazırlanan ve ihtiyaçlar ile genel yargı politikalarını belirlemeye yönelik bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.

 • Genel Performans raporu,
 • İhtiyaç belirleme,
 • Uluslararası standartlarda belirlenen referanslara göre analizler
   

YARGISAL BİRİM / KONU / MAHAL BAZLI İZLEME – DEĞERLENDİRME

Bölge ya da il düzeyinde veya yargısal birim türüne göre veyahut belli bir konuya yönelik olarak yapılan izleme -  değerlendirme faaliyetleri 4 aşamada gerçekleştirilebilmektedir.

 1. Aşama: Radar,
   
 2. Aşama: Analiz,
   
 3. Aşama: Raporlama ve Karar,
   
 4. Aşama:İzleme ve Takip
Belgeler/KararlarEtkinliklerYayınlar/Raporlarİletişim

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.