Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Tanıtım Toplantısı

Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin tanıtım toplantısı Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ın ve HSK üyelerinin teşrifleriyle 13/09/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Programda açılış konuşmalarının ardından sistemin tanıtımına ilişkin video gösterimi yapılmıştır.      

Yargı reformu stratejisinde öngörülen Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi; sayısal veriler üzerinden belirlenen objektif kriterlere göre, mahkemelerin ve Cumhuriyet başsavcılıklarının dönemler halinde değerlendirilmesi esasına dayanan bir sistemdir.

Bu sistemle, dönemsel analizlerle uzun süren soruşturma ve davaların önüne geçilmesi, dosya birikiminin önlenmesi, iş yükünün dengeli dağılımı gibi konularda ilerleme sağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca bu sistem, yargı idaresine ilişkin alınacak kararlar yönünden veri kaynağı işlevi de görecektir.

Yargının Etkinliği Bürosu tarafından yürütülecek olan faaliyetler çerçevesinde yapılması öngörülen bölgesel toplantılar ve kurgulanan iletişim kanalları sayesinde sorunlara çözüm odaklı bir bakış açısıyla yaklaşılabilecektir.

Programın devamında sistemin yerinde gözlemlenmesi amacıyla Yargının Etkinliği Bürosu ziyaret edilmiş, basın mensuplarına sistemin işleyiş detayları hakkında bilgi verilmiş, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve uğurlama ile program sona ermiştir. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.